สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.เลย เขต 3

กิจกรรมเลยเขต3

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.เลย 3 เพื่อประชุมและปรึกษาข้อราชการ โดยมี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3