การประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกตปน.สพป.เลยเขต3

กิจกรรมเลยเขต3

นายวิรัตน์ พุทธทองศรี ผอ.สพป.เลยเขต1รักษาราชการแทนผอ.สพป.เลยเขต3
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ2563
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2463 ณ โรงแรมสังคมรีเวอร์วิวรีสอร์ทแอนด์เรสเตอร์รอง
อ.สังคม จังหวัดหนองคาย