ผู้บริหารสำนักงาน

loei

นายวิรัตน์ พุทธทองศรี
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลยเขต 3
0833344173
นายนิสิต สายโยค
รองผอ.สพป.เลย เขต 3
0885492509
นางญาณิศา อยู่งาน
รอง ผอ.สพป.เลยเขต 3
0872157757